Perşembe, Mart 29, 2007

AH!EFENDİM


Hayırlı,bereketli,huzurlu bir kandil geçirmeniz temennisiyle...

Pazartesi, Mart 19, 2007

ANLAMLI SÖZLER

"Ya ümitsizsiniz, Ya da
ümit sizsiniz.
Ya çaresizsiniz. Ya da çare
sizsiniz.
Behçet Necatigil
"Küçük olaylar karşısında
sabırlı olmazsan
büyük planları
gerçekleştiremezsin."
Çin Atasözü
"Her kısın yüreğinde
titreyen bir bahar vardır.
Her gecenin peçesinin
ardında tebessümle
bekleyen bir şalak vardır.''
Halil Gibran
"Dağ ne kadar yüce olsa,
yol üstünden aşar.
Türk Atasözü
"Nerede olursanız olun
elinizdekilerle
yapabileceklerinizi yapın."
Theodore Roosevelt
"Taşı delen suyun gücü değil,
damlalarının sürekliliğidir."
"Hedefe yaklaştıkça,
zorluklar artacaktır.
Goethe
"İyi ağaç kolay yetişmez;
rüzgâr ne kadar
kuvvetli eserse ağaçlar da
o kadar sağlam olur."
J. Willard Marriot

Cumartesi, Mart 17, 2007

Cuma, Mart 16, 2007

HAYIRLI CUMALAR

“Allah yolunda öldürülenleri (şehitleri) sakın ölü sanmayın. Bilâkis onlar diridirler; Allah'ın Iütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiç bir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duyurmaktadır.”8 AI-i İmran, 169-170.

Behz. b. Hakim (r.a)'den, Rasulullah şöyle buyurdu: Kıyamet günü sizler yaya olarak, binitli olarak ve yüzüstü sürünerek mahşer yerine toplanacaksınız.(Tirmizi,2424)

Salı, Mart 13, 2007

Cuma, Mart 09, 2007

DÜNYA HAYATI

Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?(En'am suresi/32)

Ka'b b. İyad (ra) demiştir ki; Ben Resulullahı (sav) şöyle buyururken duydum. “Her ümmetin bir büyük fitnesi (imtihan vesilesi) vardır. Benim ümmetimin baş fitnesi (sıkıntı sebebi) de maldır.

Ümmü Seleme (rah) validemizden nakledildiğine göre Peygamber (sav) Efendimiz şöyle dua ederdi: “Ey kalpleri halden hale değiştiren (Allahım), benim kalbimi dinin üzere sabit kıl !”

Çarşamba, Mart 07, 2007

İSLAM VE KADIN

1-Kadın insan olma açısından erkek gibidir :Cenab-ı Hak buyuruyor . "Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun"(Nisa süresi 24)
2-Kadın dindar olmaya, iman ve ibadete ehliyetlidir :"Rableri onlara karşılık verdi : Ben sizden erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmiyeceğim. Hep birbirinizdensiniz." (Al-, İmran Suresi 195)
3-İslam, kadına miras hakkı tanımıştır .
4-İslam eşler arasında hakları tanzim etmiştir ."Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bir derece daha fazladır." (Bakara Suresi 228)
5-İslam Boşanma Meselesini düzene Koydu.
6-İslam Kız Çocukların Katlini Yasakladı.
7-İslam, kadın erkek arasında yargı eşitliği getirdi
8-İslam kadına mülkiyet hakkı verdi.
9-İslam, kadınında eğitimine önem verdi.
10-İslam, kadına ikram edilmesini emretmiştir ."Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu." (Ahkaf Suresi 44)