Çarşamba, Eylül 06, 2006

BERAAT KANDİLİ


Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere de şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifâ dileyen yok mu;şifâ vereyim. "

"Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

Beraat Gecesi, rızıkların taksim edildiği, gelecek sene cereyan edecek vak'aların meleklere bildirildiği gecedir. Bu bakımdan bu gecede hakkında hayırlı şeyler takdir olunup, iyi şeylerin yazılmasını dileyen insan, geceyi ibadetle, dua ile geçirir, meleklere bidirilen takdirin hayırlı olması olması niyazında bulunur.(Ahmed Şahin-Dualarımız)

5 yorum:

emircan dedi ki...

Hayırlı kandiller.Bugün 13 şaban,yarın 14,cuma günü ise 15 şaban.Beraat kandili yarın akşama yani cuma gecesine tekabül ediyor.Dualardan unutmayalım inşallah.

ladybird dedi ki...

Bediüzzaman Hazretleri talebelerine yazdýðý bir Berâat Kandili tebriðinde
bu gecenin deðeri ve deðerlendirilmesi ile alâkalý þöyle demektedir: "Elli
senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imânâ kazandýran Leyle-i Berâatýnýzý
ruh u canýmýzla tebrik ederiz." "Bu gelen gece olan Leyle-i Berâat [Berâat
Gecesi], bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ý
beþeriyenin [insanlýðýn kaderinin] programý nev'inden olmasý cihetiyle,
Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. Herbir hasenenin (salih amelin) Leyle-i
Kadir'de otuzbin olduðu gibi; bu Leyle-i Berâat'ta herbir amel-i sâlihin ve
herbir harf-i Kur'ân'ýn sevabý yirmibine çýkar. Sair vakitte on ise,
Þuhur-u Selâsede (Üç aylar) yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyâlî-i
meþhûrede (meþhur geceler), onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çýkar. Bu
geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiði
kadar Kur'ân'la ve istiðfar ve salavatla meþgul olmak büyük bir kârdýr.

Mubarek olsun ins.

Gülce dedi ki...

Geceniz bereketli dualarınız kabul olsun inşallah.

suveyda dedi ki...

kandiliniz mübarek olsun
dualarınız kabul olsun.
güzel şeyler yazılır inşallah kaderinize...

emircan dedi ki...

Cümleten allah razı olsun.Bu sıralar biraz yoğunum.Onun için nete fazla sık giremiyorum.