Çarşamba, Mayıs 31, 2006

ALLAH'I ANMAK(ZİKİR)


"Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin."Bakara suresi/152

"Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin."Ahzab suresi/41

" Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel."Müzzemmil suresi/8

"Sabah akşam Rabbinin adını an."İnsan suresi/25

Ebu Hureyre'nin (r.a.) haber verdiğine göre:Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Aziz ve Celil Allah şöyle buyurur: Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum beni anarken ben muhakkak onunla beraber bulunurum. Eğer o beni gönlünde gizlice zikrederse, ben de onu gönlümde zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse, ben de onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. o bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım."Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4832

3 yorum:

Adsız dedi ki...

I love your website. It has a lot of great pictures and is very informative.
»

Adsız dedi ki...

Interesting site. Useful information. Bookmarked.
»

Adsız dedi ki...

I find some information here.