Cumartesi, Kasım 18, 2006

ESMAU'L HÜSNA

"Esmau'l Hüsna" terimi arapça olup "esma"isim kelimesinin çoğulu,"hüsna"ise;en güzel anlamındadır.İki kelimeden oluşan bu terim;Kur'an ve Hadislerde Allah'a nisbet edilen isimleri ifade eder.

Günümüzde insanlarımızın ekseriyetine bakıldığında,kainatın yaratıcısı ve bir yöneticisinin bulunduğuna inanmakla birlikte O'nu tanıdıkları,tam manasıyla idrak ettikleri söylenemez.Bu çerçeveden baktığımızda Allah'ın o güzel isimlerini öğrenmek,bilmek,anlamak büyük önem arzetmektedir.

Allah'ı tanımada sadece aklımızı kullanmak yeterli değildir.Akılla birlikte gönül ve kalbi yollarlada Allah'ı tanımalı,münasebet kurmalıyız.İşte bu noktadan da baktığımızda "Esmau'l Hüsna"yine büyük bir önem taşımaktadır.

Zaten Kur'an da dua ve zikrin üzerinde sıkça durulması da bunun bir göstergesidir.Bunu Efendimiz (s.a.v)'in dua metinlerinde de görmemiz mümkündür.Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de Allah'ın güzel isimlerinin bulunduğu, O'na bu isimlerle dua, niyaz ve ibadette bulunulması gerektiği, bu konuda doğru yoldan ayrılanlara itibar edilmemesi lâzım geldiği (A'râf 7/180), ayrıca esma'ul hüsnanın hangisiyle olursa olsun dua edilebileceği (İsrâ 17/ 110) belirtilmiş ve son inen surelerden birinde de on altı kadar isim bir arada zikredilmiştir (Haşr 59/22-24).

Yine Kur'anda Allah(c.c)bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır:"...Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir." (Ankebut 29/45) "Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Ra'd 13/28)

Efendimiz (sav) de bu konu üzerinde ehemmiyetle durmuş ve şöyle buyurmuştur:"...Dikkat edin! İnsan bedeninde öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur; o kötü olursa bütün beden bozulur: O et parçası kalptir."
Diğer bir hadiste ise Efendimiz(sav) şöyle buyurmaktadır: "Allah'ın doksan dokuz -yüzden bir eksik- ismi vardır. Kim bunları sayarsa (ezberlerse) Cennet'e girer"

Hülasa;Allah'ın isimlerini bilmek,ezberlemek kalbimizi güzelleştirir,paslarını siler,güzel ahlak sahibi olmamızı sağlar.Bu güzel ahlakta cennete girmemize vesile olur inşallah.

3 yorum:

mehmetabi dedi ki...

Cenab-ı Hak cümlemize bu güzel isimlerin lafzını okuyup manasını anlayarak yaşayanlardan eylesin
Rabbim bizleri kendine kul Peygamberimize layık bir ümmet
etsin İnşallah
Saadet-i Dareyn temennisiyle Allah'a emanet olunuz

Adsız dedi ki...

ALLAH C.C bizlere 99 isminin hepsinide ezberlemek nazip etsin inşallah.

emircan dedi ki...

Tüm dualarınzıa amin diyerek iştirak ediyorum.Allah razı olsun Mehmet abi,

Tuğba hanım siz de hoşgeldiniz.Amin,inşallah..