Pazar, Mart 26, 2006

DİYALOG


Fransızca kökenden gelen diyalog;karşılıklı konuşma anlamına geliyor.Son yıllarda özellikle rağbet gören ve ehli kitap arasında uygulanmaya çalışılan ve bu ana başlık altında yapılan toplantılar mutlaka faydalıdır.Ancak konunun mahiyeti ve önemi açısından çok ince bir mesele olup puslandırılmaya ve dahi sulandırılmaya müsaitdir.Dolayısıyla çıkış noktası gibi,amaç da önemlidir.
Bu zaviyeden bakıldığında dinler,medeniyetler,toplumlar ve devletler arasında yapılan diyaloglar büyük bir ihtiyacın göstergesidir.Çünkü kamplaşmalar,çatışmalar,ön yargılar bunu gösteriyor.İslam dininin özellikle batı dünyasında ve bu kültürün bilinçli veya bilinçsiz etkisi altında kalan kesimlerde algılanış şekli maalesef negatifdir.Bunun nedeni aradaki iletişimsizlik ve islam aleyhine yapılan kasıtlı yayınlardır.
Ancak diyalog derken kendi kimliğimizden uzaklaşırsak,kendi değerlerimizden ödünler verirsek,renksiz ve tatsız bir havaya bürünürsek bunun adı diyalog olmaz.Dolayısıyla diyalog ehil kişiler tarafından,sınırları belli çerçeve ve prensipler dahilinde yapılmalıdır. Diyaloğun amacı dinlerin tevhidi değil;aksine tüm dinlerin tevhid eksenli olduğunun vurgulanması ve bu şekilde iletişim ortamının sağlanmasıdır.
"Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir."Al-i İmran suresi/19
"(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir."Nahl/125
Hülasa:Diyalogda ölçüler,kıstaslar sağlam,amaç halis olmalıdır.Elbette bizim zaviyemizden baktığımızda Tevrat ve İncilin muharref olması onları hakir görmemizi gerektirmediği gibi ilk aşamada onların mü'min olmasını da bekleyemeyiz.Ancak bu biz inananların iletişim kurmamasını,kopuk yaşamasını da iktiza etmez.
Netice olarak diyalog iki tarafı keskin bir bıçak gibidir.Onun üzerinde yürümek marifet ve çok büyük maharet gerektirir.Bunu başaranları tebrik etmek gerekir.Tabii başarıda kişilere göre değişir.Birine göre başarılı olan bir diğerine göre başarısız addedilebilir.Ama unutmayalım ki bu kavramın karşısında fitillenmek istenen,medeniyetler çatışmasıdır ki onun sonuçları Allah korusun çok daha vahim olabilir.Blogda ancak bu kadar..Selametle..

3 yorum:

mustafa dedi ki...

diyalog.. kavram itibariyle olumlu bir bir içerğe sahip. karşılıklı zorlamaya dayalı bir iletişim değil. isteğe bağlı. ve kendi düşüncenden ödün vermeden yapılan bir iletişim. o itibarla diyaloğu ben tasvip ediyorum. diyaloğun olmadığı yerde husumet olur. karşılıklı itham veya hakaretler içeren eylemler olur. önyargı olur. diyalog aynı zamanda kişi ve toplumların eksik ve zayıf yönlerinin açığa çıkmasına neden olur ki bu da olumlu bir gelişmedir. gelişmemize güçlenmemize katkı sağlar. diyalogda özgüven de çok önemlidir.

hicanka dedi ki...

seninde yazdığın gibi; Nahl/125 başka ne denebilir ki?

Ali Kahya dedi ki...

hocam, çağrımıza kulak verip konuyu izah ettiğinzi için teşekkür ederim. diyalogun amacının hak dini anlatmak olması gerektiği kanaatimi kendi blogumda ifade etmiştim. zaten görüldüğü üzere bunu tevsik eden bir çok ayet var. hal böyle iken bizim vazifemize devam etmemiz gerekiyor.