Cuma, Mart 03, 2006

TEVHİD


Tevhid,yolun başıdır.Allah'a nasıl inanmanın yolu,bu dünya'ya gönderilmemizin amacı,kainatın temel taşıdır.Nitekim tüm Peygamberlerin de gönderiliş nedeni ve ilk tebliğleridir.Yüce Allah bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur:"Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan2 kaçının” diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün."Nahl suresi/36. Bir başka ayet-i kerime de Cenab-ı Mevla şöyle buyurmuştur:"Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir."Enbiya/25
Ebu Hureyre(ra)'dan.Resulullah (sav)şöyle buyurmuştur:"Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmelerine,bana ve benim getirdiklerime iman etmelerine kadar insanlarla savaşmakla emrolundum.."Müttefekun Aleyh Hadisler/İman Bölümü/36/14
Tevhid;İslam dininin ilk farzı ve de son görevidir.Yolun hem başı hem de sonudur.Bir kişiye inanmak için ilk lazım olan şey kelime-i şehadettir.Bu fani dünyanın sonunda da gerek olan yine kelime-i tevhidtir.Rasulullah(sav)şöyle buyurmuştur:"Allah rızasını isteyerek "la ilahe illallah"diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır."MüttefekunAleyh Hadisler/İman bölümü/39/21
Peygamberimizin tüm insanlığa getirdiği bilgilere ,hükümlere,dine inanmakta biz insanlar mükellef kılınmışızdır .Bu hususta Allah(cc)şöyle buyurmuştur:
"Allah şöyle dedi: “Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici (kitap) gelir de, kim benim yol göstericime uyarsa artık o, ne (dünyada) sapar ne de (ahirette) sıkıntı çeker.” Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.” O da şöyle der: “Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum halde, niçin beni kör olarak haşrettin?”Allah “Evet, öyle. Âyetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun” der.Taha suresi/123-126
Efendim burada şimdilik daha fazla uzatmak istemiyorum.Ama zaman zaman bu tür konularda yazmaya çalışacağım.İman konusuna da inşallah değinmek istiyorum.Elbet acizane ben öncelikle kendi nefsime hatırlatmak babından bu konuları ele almaya çalışıyorum.Alim değil sadece Talip İlimim.Çalışma bizden takdir Allah'tandır.Dua ile..

1 yorum:

Adsız dedi ki...

yorumsuz..